Pielgrzymka do Ziemi Świętej

DLA CZYTELNIKÓW I PRACOWNIKÓW TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
1-7 maja 2023 r.

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Program Pielgrzymki

KAŻDEGO DNIA BĘDZIE ODPRAWIANA MSZA ŚW.

Dzień 1. KRAKÓW – TEL AWIW - BETLEJEM

LO159 KRK TLV 1 maja 06:10 10:45
Zbiórka na lotnisku na 2,5 godziny przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta oraz przewodnikiem. Przejazd do Betlejem.
Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego zbudowana nad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka, gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. Bazylika Narodzenia Pańskiego jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której odprawiane są nabożeństwa. Do bazyliki przylegają klasztory i kościoły ormiańskie, grecko- prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in. Kościół Św. Katarzyny. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły na skałę zmieniając na mlecznobiały kolor. Przejazd do Jerozolimy. Przejście pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim. To najważniejsze miejsce dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej Świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dla chętnych wycieczka fakultatywna Jerozolima nocą 25 usd/osoba (cena uzależniona od ilości uczestników).

Dzień 2. BETLEJEM – EIN KAREM - YAD VA SHEM

Śniadanie w hotelu. Wizyta w Ein Karem, niewielkiej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce, w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się kościół „Św. Jana Chrzciciela w górach”. Odwiedzimy też Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła swoją krewną - Św. Elżbietę. Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do tego najnowsze techniki multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 3. JEROZOLIMA

Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy „Ojcze Nasz”. Następnie przejście do kościoła Dominus Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Po drodze mija się cmentarze Żydowskie na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. U jej podnóża znajduje się Bazylika Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się przed swoją Męką i tutaj został zdradzony. „Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od Twierdzy Antonia (gdzie Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice oraz ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa – Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał. Przejście na Górę Syjon. Nawiedzimy Kościół Zaśnięcia NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria zapadła w wieczny sen. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. To tutaj miały miejsce najbardziej doniosłe wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa, zesłanie Ducha Świętego. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi Kościół św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie zapiał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Przejazd do Betanii - właśnie w Betanii mieszkało zaprzyjaźnione z Jezusem rodzeństwo Maria, Marta i Łazarz. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

Dzień 4. JERYCHO – QUASRL - Al- JAHUD – QUMRAN - MORZE MARTWE

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Beit Sahour (Pole Pasterzy) oddalonego o kilka kilometrów od Betlejem miejsca, gdzie w noc Narodzenia Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami. Przejazd do Jerycha, miasta uchodzącego za najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Następnie przejazd do Quasrl-Al-Jahud - miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem. Przejazd do Qumran, miejsca odnalezienia tzw. zwojów znad Morza Martwego. Z drogi zobaczymy groty, w których je odnaleziono. Przejazd nam Morze Martwe, najniżej położone miejsce na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym innym miejscem na Ziemi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 5. NAZARET - TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM – REJS ŁODZIĄ

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd na północ. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Obecny budynek - Kościół Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa (Tabgha I). Obok gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra (Tabha II). Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne „Kazanie na Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z IV w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby Św. Piotra ok. 30 usd/os. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Dzień 6. KANA GALILEJSKA – NAZARET - GÓRA TABOR

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W tym miejscu znajduje się Sanktuarium Pierwszego Cudu. Zobaczyć tu można fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w języku aramejskim, a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne sięgające I w.n.e. Następnie przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę Maryi „błogosławioną przez wszystkie narody” i „nad aniołów wywyższoną”. Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie przejazd na Górę Tabor, miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Zakwaterowanie w hotelu w Nazaret, kolacja i nocleg.

Dzień 7. CEZAREA NADMORSKA – HAJFA - TEL AWIW JAFFA

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, położonego w paśmie gór Karmelu. Nawiedzenie Sanktuarium „Stella Maris” zbudowanego nad grotą Eliasza. Zobaczymy też piękne perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Przejazd do Cezarei Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym. Krótki pobyt na plaży znajdującej się nieopodal starożytnego akweduktu (II w. n.e). Następnie przejazd do Tel Awiwu. Zwiedzanie starej części miasta, Jaffy. Ścieżką Horoskopu, przejdziemy od kościoła Św. Piotra do domu Szymona- garbarza.
Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot. Przylot do Krakowa. Zakończenie Pielgrzymki.
LO160 TLV KRK 7 maja 20:30 23:10

Koszt

Cena: 3950 zł/os. + 170 $/os.

CENA ZAWIERA:

 • bilet lotniczy Kraków – Tel Awiw – Kraków wraz z bagażem podręcznym 8 kg/os. i rejestrowanym 23 kg/os., opłaty lotniskowe
 • transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania
 • zakwaterowanie zgodnie z programem w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach klasy turystycznej
 • posiłki zgodnie z programem
 • opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania oraz opiekę duchową Księdza
 • system tour guide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem
 • Ubezpieczenie UNIQA Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) - KL 150 000 EURO, NNW - 4 000 EURO, BAGAŻ - 400 EURO, OC 50 000 EURO, OC sportowa 10 000 EURO, sprzęt sportowy 500 EURO, obligatoryjną składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os. i na Turystyczny Fundusz Pomocowy 13 zł/os.
 • koszty realizacji programu płatne gotówką na miejscu u przewodnika lub przelewem na konto Organizatora

CENA NIE ZAWIERA:

 • wydatków własnych
 • posiłków niewymienionych w programie

UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Centralnym punktem każdego dnia jest Msza Święta.
2. Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu. Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.
3. Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 48h od dnia podpisania umowy).
4. Przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu do kraju.
5. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego.
6. Dopłata do pokoju 1-osobowego 1500 zł.
7. Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 40 osób pełnopłatnych.
8. Wycieczki fakultatywne realizowane są przy minimum 20 uczestnikach.

Rezerwacja: potrzebne imię (imiona) i nazwisko takie jak w paszporcie, dokładna data urodzenia, seria i numer paszportu oraz dokładna data jego ważności (jeśli paszport jest nieważny, można podać dane nowego, po odebraniu z urzędu paszp.). Zaliczka przy zapisie 1000 zł/os., dopłata do 31.03.2023.

Informacje dla pielgrzymów I. grupy
w terminie 21-27 kwietnia 2023 r.

Program Pielgrzymki

KAŻDEGO DNIA BĘDZIE ODPRAWIANA MSZA ŚW.

Dzień 1. KRAKÓW – TEL AWIW - BETLEJEM

LO159 KRK TLV 21 kwietnia 00:30 05:30
Zbiórka na lotnisku na 2,5 godziny przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta oraz przewodnikiem. Przejazd do Betlejem.
Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego zbudowana nad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka, gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. Bazylika Narodzenia Pańskiego jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich, w której odprawiane są nabożeństwa. Do bazyliki przylegają klasztory i kościoły ormiańskie, grecko- prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in. Kościół Św. Katarzyny. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły na skałę zmieniając na mlecznobiały kolor. Przejazd do Jerozolimy. Przejście pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim. To najważniejsze miejsce dla wszystkich Żydów. Są to pozostałości drugiej Świątyni wybudowanej przez Heroda Wielkiego.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dla chętnych wycieczka fakultatywna Jerozolima nocą 25 usd/osoba (cena uzależniona od ilości uczestników).

Dzień 2. BETLEJEM – EIN KAREM - YAD VA SHEM

Śniadanie w hotelu. Wizyta w Ein Karem, niewielkiej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce, w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się kościół „Św. Jana Chrzciciela w górach”. Odwiedzimy też Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła swoją krewną - Św. Elżbietę. Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do tego najnowsze techniki multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 3. JEROZOLIMA

Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się niesamowita panorama Starego Miasta. Nawiedzenie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy „Ojcze Nasz”. Następnie przejście do kościoła Dominus Flevit. W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Po drodze mija się cmentarze Żydowskie na zachodnim zboczu Góry Oliwnej. U jej podnóża znajduje się Bazylika Agonii. Tuż obok Świątyni rozciąga się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus modlił się przed swoją Męką i tutaj został zdradzony. „Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, to ciąg wąskich uliczek i umieszczonych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Dystans od Twierdzy Antonia (gdzie Jezus usłyszał wyrok) do Bazyliki Grobu Pańskiego to ok. 1200 m. Bazylika jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie. Jest wspólną własnością kilku wyznań chrześcijańskich, z których każda ma własne kaplice oraz ołtarze i odprawia nabożeństwa w swoim obrządku. Najważniejsze miejsca w Bazylice Grobu Pańskiego to miejsce ukrzyżowania Jezusa – Golgota/ Kalwaria oraz pusty grób, gdzie złożono ciało Pana i gdzie On zmartwychwstał. Przejście na Górę Syjon. Nawiedzimy Kościół Zaśnięcia NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria zapadła w wieczny sen. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. To tutaj miały miejsce najbardziej doniosłe wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa, zesłanie Ducha Świętego. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi Kościół św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie zapiał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Przejazd do Betanii - właśnie w Betanii mieszkało zaprzyjaźnione z Jezusem rodzeństwo Maria, Marta i Łazarz. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

Dzień 4. JERYCHO – QUASRL - Al- JAHUD – QUMRAN - MORZE MARTWE

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Beit Sahour (Pole Pasterzy) oddalonego o kilka kilometrów od Betlejem miejsca, gdzie w noc Narodzenia Jezusa pasterze czuwali nad swymi stadami. Przejazd do Jerycha, miasta uchodzącego za najstarsze na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Następnie przejazd do Quasrl-Al-Jahud - miejsca, gdzie Jan Chrzciciel udzielił chrztu Jezusowi. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jordanem. Przejazd do Qumran, miejsca odnalezienia tzw. zwojów znad Morza Martwego. Z drogi zobaczymy groty, w których je odnaleziono. Przejazd nam Morze Martwe, najniżej położone miejsce na świecie. Czas wolny na kąpiele błotne. Krainy rozciągającej się nad Morzem Martwym nie sposób porównać z żadnym innym miejscem na Ziemi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 5. NAZARET - TABGHA – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM – REJS ŁODZIĄ

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd na północ. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Obecny budynek - Kościół Rozmnożenia Chleba zbudowano na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika podłogowa (Tabgha I). Obok gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra (Tabha II). Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca gdzie Jezus wygłosił słynne „Kazanie na Górze”. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa. Tutaj znajdują się pozostałości po synagodze z IV w.n.e. prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Opcjonalnie istnieje możliwość zakupienia Ryby Św. Piotra ok. 30 usd/os. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Dzień 6. KANA GALILEJSKA – NAZARET - GÓRA TABOR

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W tym miejscu znajduje się Sanktuarium Pierwszego Cudu. Zobaczyć tu można fragment starożytnej mozaiki podłogowej z napisami w języku aramejskim, a w jego podziemiach widoczne są warstwy archeologiczne sięgające I w.n.e. Następnie przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie. W kościele dolnym znajduje się Grota Zwiastowania. To tu Anioł Pański „zwiastował Pannie Maryi”, iż stanie się Matką Syna Bożego. Kościół górny opowiada chwałę Maryi „błogosławioną przez wszystkie narody” i „nad aniołów wywyższoną”. Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie przejazd na Górę Tabor, miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Zakwaterowanie w hotelu w Nazaret, kolacja i nocleg.

Dzień 7. CEZAREA NADMORSKA – HAJFA - TEL AWIW JAFFA

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, położonego w paśmie gór Karmelu. Nawiedzenie Sanktuarium „Stella Maris” zbudowanego nad grotą Eliasza. Zobaczymy też piękne perskie Ogrody Bahaitów, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Przejazd do Cezarei Nadmorskiej nad Morzem Śródziemnym. Krótki pobyt na plaży znajdującej się nieopodal starożytnego akweduktu (II w. n.e). Następnie przejazd do Tel Awiwu. Zwiedzanie starej części miasta, Jaffy. Ścieżką Horoskopu, przejdziemy od kościoła Św. Piotra do domu Szymona- garbarza.
Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot. Przylot do Krakowa. Zakończenie Pielgrzymki.
LO160 TLV KRK 27 kwietnia 20:50 00:05+1

Koszt

Cena: 3950 zł/os. + 170 $/os.

CENA ZAWIERA:

 • bilet lotniczy Kraków – Tel Awiw – Kraków wraz z bagażem podręcznym 8 kg/os. i rejestrowanym 23 kg/os., opłaty lotniskowe
 • transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania
 • zakwaterowanie zgodnie z programem w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach klasy turystycznej
 • posiłki zgodnie z programem
 • opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania oraz opiekę duchową Księdza
 • system tour guide podczas zwiedzania Jerozolimy i Betlejem
 • Ubezpieczenie UNIQA Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) - KL 150 000 EURO, NNW - 4 000 EURO, BAGAŻ - 400 EURO, OC 50 000 EURO, OC sportowa 10 000 EURO, sprzęt sportowy 500 EURO, obligatoryjną składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os. i na Turystyczny Fundusz Pomocowy 13 zł/os.
 • koszty realizacji programu płatne gotówką na miejscu u przewodnika lub przelewem na konto Organizatora

CENA NIE ZAWIERA:

 • wydatków własnych
 • posiłków niewymienionych w programie

UWAGI:

1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Centralnym punktem każdego dnia jest Msza Święta.
2. Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu. Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.
3. Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2 % wartości imprezy (należy zgłosić w ciągu 48h od dnia podpisania umowy).
4. Przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu do kraju.
5. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego.
6. Dopłata do pokoju 1-osobowego 1500 zł.
7. Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 40 osób pełnopłatnych.
8. Wycieczki fakultatywne realizowane są przy minimum 20 uczestnikach.

Rezerwacja: potrzebne imię (imiona) i nazwisko takie jak w paszporcie, dokładna data urodzenia, seria i numer paszportu oraz dokładna data jego ważności (jeśli paszport jest nieważny, można podać dane nowego, po odebraniu z urzędu paszp.). Zaliczka przy zapisie 1000 zł/os., dopłata do 16.03.2023.

Kontakt

Instytut Niedziela
tel: 34 369 43 25; tel: 506 744 552
pielgrzymka@niedziela.pl
www.niedziela.pl


Konsorcjum Polskich Biur Podróży
Trade & Travel Company
www.konsorcjum.com.pl

ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź
tel./fax 42 630 48 66, 630 48 68
630 48 69, 636 98 38, 633 06 74
biuro@konsorcjum.com.pl

ul. Koszykowa 53, 00-659 Warszawa
tel./fax 22 622 82 96
622 46 82
biurowaw@konsorcjum.com.pl